Phương pháp bố trí độ cao bằng máy thủy chuẩn

Phương pháp bố trí độ cao bằng máy thủy chuẩn Trong thi công xây dựng công trình, cần bố trí độ cao mà thiết kế đã chỉ định, như khi đào móng, cần bố trí độ cao của đáy hố móng; khi san ủi mặt bằng công trường, cần bố trí độ cao của một loạt điểm; để khống chế độ cao của nền nhà,...

© 2017 Máy thủy bình. Thiết kế Website bởi Máy Thủy Chuẩn Lê Linh.
X