Cách xóa point trong GPS 72H

Cách xóa point trong GPS 72H Bạn đã lưu các điểm trên máy GPS cầm tay Garmin 72H rồi. Sau khí đã trút dữ liệu ra máy tính và sau đó bạn muốn xoá dữ liệu đi thì bạn có thể xoá trực tiếp trên máy tính hoặc xoá trong phần quản lý point của máy GPS 72H này Sau đây...

© 2017 Máy thủy bình. Thiết kế Website bởi Máy Thủy Chuẩn Lê Linh.
X