Bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc điện tử Leica

Sau khi bạn thiết lập điểm đặt máy và điểm định hướng bằng máy toàn đạc điện tử Leica xong bạn đọc sẽ tiếp tục vào phần STAKE OUT để vào chức năng Bố trí điểm ra thực địa bằng máy leica một cách chuẩn xác và chi tiết nhất. Trong quá trình thiết lập … Đọc tiếp Bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc điện tử Leica