Category Archives: Dịch vụ trắc địa

Trắc Địa Ảnh

Trắc Địa Ảnh
Trắc Địa Ảnh Là Gì? Trắc địa ảnh (Photogrammetry) là môn khoa học nghiên cứu về việc xây dựng bản đồ thông qua ảnh, được chụp từ máy bay, mặt đất và vệ tinh. Bằng phương pháp trắc địa ảnh, công việc xây dựng bản đồ, quản lý đất .