Category Archives: Hướng dẫn sử dụng máy GPS cầm tay

Đo diện tích đất bằng máy GPS cầm tay

máy định vị GPS Garmin 64S
Biết ngay diện tích  một khu đất – diện tích cả một quả đồi chỉ bằng một thao tác đơn giản cùng máy GPS cầm tay Chúng ta rất hay quên làm sạch dữ liệu máy GPS cầm tay, tương tự như Computer hoặc Laptop xách tay của chúng ta .