Category Archives: Hướng dẫn sử dụng

Cách đo máy kinh vĩ quang cơ, Đo máy kinh vĩ điện tử

cách-đo-máy-kinh-vĩ-điện-tử
Hiện nay sự phát triển của công nghệ đo dài đã làm mờ đi sự xuất hiện của những thiết bị máy kinh vĩ hay những thiết bị máy kinh vĩ điện tử, nhưng nó vẫn đưọc sử dụng trong nhiều trường hợp nhờ giá thành rẻ cũng như .