Phương pháp đo cao lượng giác

Phương pháp đo độ cao của một điểm rất xa trên tít sườn núi nhanh nhất

Cơ sở phương pháp đo cao được trình bày trong bài viết cùng tên, làm điều kiện để bạn làm chủ phương pháp đo cao lượng giác này- ứng dụng khi địa hình khá dốc và muốn lấy độ cao tương đối chính xác.
Phương pháp đo cao lượng giác dùng máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc điện tử – không phải máy thuỷ bình
Phương pháp đo cao lượng giác có biến số là số đo góc từ tâm máy hướng tới vị trí đặt tiêu, bắt buộc phải sử dụng máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc điện tử để lấy số đọc góc nhằm phục vụ cho công tác tính toán. Phương pháp đồng thời lợi dụng tính chất toán hoặc của tam giác vuông, với điều kiện bắt buộc là phải biết khoảng cách nằm ngang giữa 2 điểm là D.

Nguyên lý của phương pháp đo cao lượng giác

Góc hợp bởi phương ngang và tia ngắm từ máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc điện tử tới tiêu ngắm trên cao là yếu tố quyết định tới độ chính xác của kết quả đo cao bằng phương pháp đo cao lượng giác.
Khoảng cách D giữa hai điểm cần xác định chênh cao là biến số quan trọng trong hành trình đi tìm lời giải chuẩn xác cho ẩn số chênh cao giữa hai điểm cần tìm. Thông thường, Khoảng cách D này được cho trước, hoặc đo bằng máy toàn đạc điện tử độ chính xác cao.
Giả sử ta cần xác định chênh cao giữa 2 điểm A và B

phương pháp đo cao lượng giác

 

 

Quy trình đo cao lượng giác nhằm xác định chênh cao giưã hai điểm trên khu vực địa hình khá dốc >5  

Bắt buộc, luôn luôn tiến hành kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy toàn đạc hoặc máy kinh vĩ như
khi sửa chữa máy thuỷ bình nếu phát hiện sai số, đảm bảo kết quả đo đạc chuẩn xác tối ưu.
* Cân bằng và định tâm chính xác máy kinh vĩ (máy toànđạc điện tử tại) tại tâm mốc A
* Điều chỉnh tia ngắm tới vị trí dựng tiêu tại B. tiêu có chiều dài lt.
* Lấy số đọc chính xác trên bàn độ đứng hiển thị trên máy ở cả 2 vị trí thuận kính và đảo
kính (bàn độ trái và bàn độ phải)
* Đo chiều cao của máy chính xác:   AJ = im  .

Cơ sở hình học phẳng tính toán đo cao lượng giác chính xác
* hAB = h’ + im – lt
Trường hợp 1 : Ảnh hưởng của độ cong trái đất và chiết quang của tia ngắm f = 0,42S2/R :
hAB = h’ + im – lt + f
Trường hợp 2 : Đo góc đứng V và khoảng cách ngang S thì h’= StgV
Khi đó:
* hAB = StgV + im – lt + f
Trường hợp 3 : Đo góc thiên đỉnh Z và khoảng cách ngang S thì:
hAB = ScotgZ + im – lt + f
Lưu ý : Bỏ qua số cải chính F nếu khoảng cách ngang S <300m
* Mẹo hay thông minh thường dùng : Nếu (im-lt) = 0 tức chiều cao gương bằng chiều cao
máy, kết quả sẽ được giản lược và tính toán chuẩn xác hơn
-> hAB = StgV
Từ các công thức ở trên ta nhận thấy, độ chính xác xác định chênh cao hAB phụ thuộc vào
độ chính xác xác định các đại lượng S, V, im , lt , f.
Tuy nhiên như trên đã nêu thì với khoảng cách nhỏ hơn 300m có thể bỏ qua đại lượng f. Nếu
dùng thước thép đo im và xác định lt với độ chính xác < ± 1cm thì cũng có thể bỏ qua được
sai số mi , ml . Nghĩa là độ chính xác mh chỉ còn phụ thuộc vào mv và ms .

Bài liên quan

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2018 Máy thủy bình. Thiết kế Website bởi Máy Thủy Chuẩn Lê Linh.