Dịch Vụ Cho Thuê Máy Thuỷ Bình Cũ Giá Rẻ

Trắc địa Phúc Thịnh cho thuê máy thủy bình cũ các loại như: Sokkia B40, Sokkia B30, Sokkia B20, Sokkia B40A, Sokkia B30A, Sokkia C320, Sokkia C32, Sokkia C332, Nikon AC-2S, Nikon AX-2S, Pentax AP-224, Petax AP-281, Topcon AT-B4, Topcon AT-B4A, Topcon AT-B3A,Leica NA320, Leica NA324, Leica NA332, Leica NA532, Leica NA720, Leica Jogger 24, Leica Jogger 32

Dịch Vụ Cho Thuê Máy Thuỷ Bình cũ và mới

Mua Bán trao đổi Máy Thuỷ Bình cũ và mới