Chân máy thủy bình bằng nhôm 2 khoá chắc chắn

699.000