Máy Thuỷ Bình NA32 Zoom 32x

2.250.000 

BỘ MÁY THỦY BÌNH NA32 GỒM:
– 01 thân máy thủy bình NA32
– 01 hộp máy